torsdag den 29. marts 2012

Månedens oversætter: Rasmus Hastrup

Deres foretrukne oversættelse, og hvorfor?

Christopher Maaløes oversættelse af billedbogen Kringle Krangles hat (1969). Sproglig opfindsomhed og sprudlende overskud.

Hvilken slags bøger foretrækker De at læse/oversætte?

Jeg foretrækker, både som læser og oversætter, bøger hvori sproget behandles efter fortjeneste. Genre er langt mindre vigtig; der findes godt og dårligt skrevne bøger inden for alle genrer.

Det primære træk ved Deres oversætterkarakter?

Stort gåpåmod – i hvert fald indledningsvist. I løbet af en bogoversættelsesproces mister jeg dette gåpåmod og genfinder det flere gange.

Hvor oversætter De?

Hjemme i privaten ved mit skrivebord, gerne med musik i hovedtelefoner for effektivt at lukke den ydre verden ude, og derudover i mit hoved lidt for konstant.

Deres største fejl?

Jeg er lidt for længe om rigtig at komme i gang og lidt for billigt til fals for overspringshandlinger.

Hvilken litteratur afskyr De frem for alt?

Jeg føler mig forurettet på sprogets vegne, når forfattere ikke gør sig umage og/eller sjusker. Desuden virker det temmelig latterligt på mig, at man i dag ikke kan have børn, økonomiske problemer, dårlig mave eller kikset frisure uden at en eller anden ’coach’ skal skrive en bog om det.

Deres foretrukne helt/-inde i litteraturen?

Jeg tiltrækkes af litterære personer, som trods egne fejl og tilværelsens almindelige bryderier prøver at få tingene til at fungere bedst muligt – personer som Ralph fra Goldings Fluernes herre og T.S. Garp fra Irvings Verden ifølge Garp. Ikke moralsk uanfægtelige supermennesker. Desuden er jeg meget betaget af Henry DeTamble, den ene hovedperson i Audrey Niffeneggers The Time-Traveler’s Wife; en mand, der satser alt på og kæmper for kærligheden, på trods af uoverstigelige udfordringer.

Deres helte i det virkelige liv?

Folk der ikke lader sig slå ud af modgang; folk der finder de positive aspekter og kommer ud på den anden side, måske endda styrkede. Det er dog vigtigt at understrege, at grænsen mellem et positivt livssyn og lallende naivitet er hårfin.

Hvilken bog/forfatter kunne De tænke Dem at oversætte dersom tid, færdigheder og rettigheder tillod det?

Jeg ville gerne oversætte Stephen King. Han er en fremragende historiefortæller og skaber af flerdimensionelle figurer; han skriver præcist, i et levende sprog, og derudover er der i hans bøger en mængde kulturelle koder som jeg ville finde professionelt udfordrende.

Deres sindsstemning netop nu?

Delvist optimistisk usikkerhed.

Deres devise?

Det kan godt lade sig gøre.

fredag den 16. marts 2012

Om oversættelsesmæssigt arvegods og god kemi

Af Rasmus Hastrup

 Vi var mange, der blev kede af det, da vi i begyndelsen af 2011 modtog nyheden om, at oversætteren Jørgen Nielsen var afgået ved døden. Jeg kendte ham ikke specielt godt, men dog godt nok til synes, at han var et overmåde behageligt og imødekommende menneske. Det var ham, der præsenterede mig for Siri Hustvedt for nogle år siden. Jeg havde oversat en essaysamling fra hendes hånd, og ikke så længe efter var hun i København og gæst ved et selskabeligt arrangement, hvor jeg også deltog. Nervøs og star-struck stod jeg op ad en væg. Jørgen Nielsen fornemmede min skrækblandede rædsel, og da Hustvedt kom inden for rækkevidde, gav han hende hånden og sagde: ”Siri, there’s someone I’d like you to meet . . .” Det glemmer jeg ham aldrig for.

 Blandt hans oversættelser fandtes en række bøger af Don DeLillo og Paul Auster. Forlæggeren Per Kofod spurgte mig, om jeg havde lyst til at overtage disse forfatterskaber og varetage oversættelsen af dem fremover. Det havde jeg, og i løbet af de seneste måneder har jeg stået over for udfordringen at oversætte bøger af disse to store forfattere lige efter hinanden – Austers erindringsbog Vinternoter, som er udkommet, og DeLillos novellesamling Englen Esmeralda, der udkommer i april.

 Men hvorledes griber man en sådan arv an? Er det formålstjenligt at læse Jørgen Nielsens oversættelser for ad den vej at nærme sig en stilistisk og sproglig lighed med sin mere rutinerede forgænger? I tilfældet Don DeLillo var spørgsmålet i særlig grad relevant, idet en af novellerne, i næsten identisk form, indgår som et kapitel i DeLillos kæmperoman Underverden, oversat af Jørgen Nielsen. Desuden er Don DeLillos sprog i sjælden grad originalt og egenartet, så umiddelbart genkendeligt som et maleri af Jackson Pollock, som en amerikansk kritiker udtrykte det. 

Jeg valgte at lade være. Min tilgang til oversættergerningen er, at man som oversætter skal etablere sit eget forhold til originalteksten, så at sige. Det kunne ende med at virke mod hensigten at udsætte sig selv for indflydelse fra tidligere oversættelser af samme forfatter, hvor glimrende disse oversættelser end måtte være. Når man læser en tekst, måske i særlig grad når man læser den med henblik på oversættelse, danner man sig nogle mentale billeder af indholdet såvel som af sproget. Disse billeder bør, efter min mening, forblive så klare og ’ubesmittede’ som muligt. Måske kan det sammenlignes med at se en filmatisering af en bog – det er yderst sjældent, at éns egne indre billeder stemmer overens med filmens.

Naturligvis er det lettere (og umanerligt meget rarere) at oversætte en tekst, man virkelig godt kan lide. Det er med tekster som med mennesker: Nogle svinger man bedre med end andre. Det er et spørgsmål om kemi. Jeg havde læst adskillige bøger af Auster og DeLillo før, men indtog dem selvsagt på en anden måde denne gang og nærmede mig dem med stor respekt. Der opstod nærmest øjeblikkeligt god kemi. Jeg fik hurtigt et forhold til teksterne, et givende forhold. DeLillos sprog var krævende, men samtidig nærende. Austers bog var gribende og æstetisk særdeles tilfredsstillende. Jeg blev meget gode venner med de to bøger.

Som et lille midtvejs-p.s. kan jeg sige, at jeg bagefter lånte Underverden i Jørgen Nielsens oversættelse på biblioteket og læste det kapitel, som DeLillos novelle var en tidligere udgave af. Der var tydelige forskelle på min og Nielsens oversættelse, men også væsentlige sammenfald. Det var meget interessant at læse, post facto, en andens oversættelse af (stort set) samme tekst. Oversættelse er en forunderlig blanding af videnskab og kreativitet. Der er sjældent én rigtig oversættelse af en given tekst; samtidig er der også mangfoldige måder at gøre det forkert på.

 For at blive ved det med kemien, blev jeg engang spurgt, i relation til førnævnte oversættelse jeg havde begået af Siri Hustvedts essays, om ikke det var svært for en mandlig oversætter at oversætte tekster forfattet af en kvinde. Til det måtte jeg svare entydigt nej. Det er ikke forfatteren det kommer an på, men teksten. Det forekommer mig faktisk lettere absurd, at nogen kan mene, at et kønsmæssigt sammenfald mellem forfatter og oversætter er essentielt. Man behøver ikke være kvinde for at oversætte kvindelige forfattere, ligesom man ikke behøver at være kineser for at oversætte kinesisk litteratur. Oversættelse til dansk handler, med en version af en temmelig fortærsket vending, om at tilvejebringe danske læsere samme oplevelse som læsere af originalteksten, og så skal forskellige kulturelle koder selvfølgelig også oversættes og/eller lokaliseres. Således bliver enhver oversættelse en tilnærmelse, en approksimation, og der kan være flere faktorer, der afgør hvor svært det er at nærme sig originalteksten, men for mig at se er køn ikke en væsentlig faktor overhovedet.

Hvorom alting er, er jeg beæret over at have arvet Paul Auster og Don DeLillo; jeg er glad for det forhold jeg har etableret til deres nyeste bøger og smiler stadig bredt, når jeg tænker på den kemi der opstod i oversættelsesprocessen.

onsdag den 14. marts 2012

Trappe tusind, særnummer om oversættelse

Trappe tusind, Tidsskrift for Litteraturvidenskab har udgivet et særnummer om oversættelse. Foruden artikler om oversættelse og interviews med oversættere bringer tidskriftet en række nyoversatte tekster.
Den første artikel ”Hvad er en god oversættelse, Oversættelse som kulturpolitisk virkemiddel og kommercielt produkt” tager afsæt i uoverensstemmelserne mellem Thomas Harder og Forlaget Rosinante om Umberto Ecos seneste bog, og dykker ned i vilkårene for oversættelse. Artiklen er skrevet på baggrund af samtale med Dansk Oversætterforbunds forkvinde Ellen Boen, og man må konkludere at systemet med arkhonorering, genudnyttelse og bibliotekspenge er svært at forklare, og dermed fremstår det også lidt rodet, men det er altså ikke artikelforfatterenes skyld. At oversætterne er ved at konvertere til en anden beregningsmodel, gør ikke sagen enklere. Men via en rapport fra  CEAT (europæisk oversættersammenslutning) konkluderer forfatterne  at danske oversættere tjener omkring 50-60 procent af den danske gennemsnitsindtægt. At bibliotekspengene er uundværlige for at få det litterære regnskab om oversat litteratur til at gå op, fremgår klart i artiklen, og forfatterne går så langt som til at foreslå et treårigt arbejdslegat øremærket oversættere.  Historien om Thomas Harder og Rosinante endte som bekendt med at bogen gik til en anden oversætter, og illustrerer godt hvordan magtforholdet ligger i branchen. Det er så desværre de færreste oversættere der har mod og råd til at sige nej.
Under overskriften ”En perfektionists sygdom” følger et absolut læseværdigt interview med Peter Eszterhás om at oversætte fra ungarsk, om musikalitet og rytme i sproget. Også interviewet med Niels Lyngsø om Proust og Peter Laugesen om Joyces Finnegans Wake kan anbefales.
Så er der en række tekster af Joyce, Musil, Jenny Tunedal, Francis E. Dec med fl. oversat af Julie Sten-Knudsen, Peter Laugesen, Harald Voetmann, Liv Sejrbo Lidegaard m.fl.
Trappe tusind, særnummer om oversættelse, ans. redaktør: Peter Eske Vinum, ISBN 9788799304011
Mere info her: http://www.trappetusind.dk/

søndag den 4. marts 2012

Månedens oversætter: Pia Juul
(Frit efter Prousts-pørgsmålene)

Deres foretrukne oversættelse, og hvorfor?

Lige nu er min foretrukne oversættelse Niels Søndergaards oversættelse af C.S. Lewis’ Narniafortællingerne. Jeg har læst alle fem bøger højt for min niårige datter og har været konstant bevæget over hvor fantastisk sproget flød, hvor smukke ord der blev hentet frem af glemslen.

Hvilken slags bøger foretrækker De at læse/oversætte?

Jeg foretrækker korte romaner, både som læser og oversætter!

Som oversætter fordi jeg arbejder meget intenst og i døgndrift når jeg oversætter og sætter en ære i at huske hele bogen hele tiden. Jeg vil gerne kunne overskue den, og overblikket er vigtigt. Men i øvrigt har jeg aldrig haft held til at oversætte en bog jeg selv har fundet. Som regel siger jeg ja hvis bogen ser fin ud, og jeg har tid og mangler en opgave. Jeg er i og for sig ret ukritisk og har oversat nogle ret mærkværdige bøger af og til.

Det primære træk ved Deres oversætterkarakter?

At jeg er god til at elske og forstå selv den mest elendige roman. Jeg kalder det professionel kærlighed. Man kan ikke oversætte noget ordentligt, hvis man ikke holder af det. Først når bogen er trykt, lader jeg min skepsis komme op til overfladen (og naturligvis kun for mig selv).

Hvor oversætter De?

Ved det forhåndenværende skrivebord hvor jeg nu end befinder mig. For tiden dette.

Deres største fejl?

Jeg er for hurtig. (For øjeblikket en joke, da jeg er meget langt bagud med en oversættelse for første gang i mit liv.)

Hvilken litteratur afskyr De frem for alt?

Ingen

Deres foretrukne helt/-inde i litteraturen?

Overlærer Clausen (fra Knagsted og Livsens Ondskab af Wied)

Deres helte i det virkelige liv?

Der har jeg vist ingen … Men overlærer Clausen var efter sigende bygget på en virkelig person, og ham kunne det godt være. Det var nemlig Kristian Mathias Mikkelsen, 1845-1924, skolemand, grammatiker, overlærer på Roskilde Katedralskole. Han skrev den lærebog i latin vi kaldte ”Mikkelsen”, da jeg gik i skole. Og den var god!

Hvilken bog/forfatter kunne De tænke Dem at oversætte dersom tid, færdigheder og rettigheder tillod det?

Åh, alle mulige store englændere, men ingen bestemt

Deres sindsstemning netop nu?

Vemodig stress

Deres devise?

Slå alting op, tjek alt! (det er devisen – som jeg tit glemmer at rette mig efter)